Croxilex-bid 1000 Mg 10 F.tablet
Kısıtlamalar
Parenteral formları ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaçkullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce,yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.
Klavulanik asit beta laktamaz inhibitörüdür.

Dozaj
Doz amoksisilin esas alınarak hesaplanır.
Yetişkin 2x500-1000mg. 3x250-500mg.
Çocuk oral 50mg/kg/gün üçe bölünerek
Enjektabl 100mg/kg/gün üç veya dörde bölünerek.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyonlar
penisilin allerjisi.

Etkileşim
bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol,eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisidetkisini antagonize edebilirler. Probenesid, aspirin, fenilbutazon,sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid, etakrinikasit.

Yan etkiler
allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), AST-ALTyükselmesi, hepatic kolestaz, sitolitik hepatitis,renal kristalüri,hemolitik anemi, trombositopeni, eozinofili, lökopeni, agranülositozis,ajitasyon, anksiete, konfüzyon, bulantı, kusma, ishal, psödomembranözkolit.